16Մրտ/18

«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիր – Դասընթաց

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակում 2018թ. մարտի 15-ին կազմակերպված դասընթացի շնորհիվ քաղաքացիական հասարկության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) ավելի քան 12 ներկայացուցիչ տեղեկացան կամավորների ինստիտուտին վերաբերող օրենսդրական գործող և նախատեսվող իրավակարգավորումներին։ ԾրագրիRead More…