Կազմակերպության աշխատակազմի անդամները շարունակում են ակտիվ մասնակցել Հայաստանի ՔՀԿ-ների զարգացմանն ուղղված կարողությունների զարգացման ծրագրերին: Նոր գիտելիքներն օգնում են առավել թիրախային և հասցեական կազմակերպել զինծառայողների և նրանց ընտանիքների աջակցությանն ուղղված ծրագրերը: Այս անգամ 5-օրյա ուսուցմանը մասնակցել է Նինել Հովնանյանը: